Sito štampa daje jedinstvene vizuelne rezultate u poređenju sa digitalnim tehnikama.
Zbog specifičnosti samog procesa i boja koje se koriste moguće je postići više detalja, boje su vibrantnije i jasniji su prelazi u tamnim partijama.
Sve ovo utiče da finalni otisak bude kvalitetniji i dugotrajniji.

Sito štampa se u oblasti umetnosti koristila i u drevnoj Kini a svoj komercijalni potencijal je dostigla 60tih godina u periodu Pop Art umetnosti. Proslavili su je umetnici poput Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Richard Hamilton and Peter Blake.

Upotreba sito štampe u umetnosti omogućava da se postigne veći broj reprodukcija a da se pri tome ne gubi na kvalitetu i trajnosti dela.

Maksimalna veličina štampe je do formata A0.

Minimalni tiraž za štampu grafika je 10.

Broj boja za štampu grafika (sito štampa na podlozi veće gramature) nije ograničen.

GRAFIKE IZ NAŠE RADIONICE

UMETNICI & DIZAJNERI

Ukoliko pripremate svoje radove za izložbu ili za prodaju sito štampa je pravi izbor za vas. Obezbediće vam trajnost i kvalitet vaših radova.

Boja ilustracija